PANEL 2013, JESSICA, ZELENÁ ÚSPORÁMNaše společnost zajišťuje kompletní vyřízení dotací "na klíč". Od zaměření stavby, vytvoření projektu rekonstrukce, sepsání žádostí na dotace, stanovení ideální dotace pro typ vašeho domu dle potřeb a lokality, vyřízení dotace, provedení komplexní revitalizaci domu až po kolaudaci domu.

Program úvěrů na opravy a modernizace bytových domůProgram je určen pro všechny vlastníky bytových domů, bez rozdílu technologie výstavby (panelové, cihlové). Program mohou využít družstva, společenství vlastníků, fyzické a právnické osoby, stejně jako města či obce, jež mají ve vlastnictví bytový dům.
Podmínky programu se řídí nařízením vlády č. 468/2012, jehož platné znění naleznete zde.

Úrokové bonusy pro Program Panel 2013+
Žádosti do programu přijímáme kontinuálně.
Program nabízí nízkoúročené úvěry na opravy a modernizace bytových domů. Důraz bude kladen na komplexní opravy, aby tak vlastníci vynakládali finanční prostředky účelně.

  • Úrok - již od Referenční sazby Evropské Unie, minimálně však 0,75%
  • Fixace úroku po celou dobu splatnosti, kterou lze nastavit až na dobu 30 let.
  • Zajištění - standardní, formou ručitelského závazku a další formy jištění podle výše úvěru
Podrobnosti k programu naleznete také v praktické příručce, která vás provede podmínkami a potřebnými náležitostmi.

Program JESSICA
novinka pro rekonstrukce a modernizace bytových domů„JESSICA - (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas)“
Program JESSICA určený pro obnovu bydlení s garancí Holdingového fondu SFRB poznáte podle tohoto symbolu.

Program JESSICA je součástí koncepce Společné evropské podpory udržitelných investic do městských částí, financované z Evropských strukturálních fondů. Prostřednictvím Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB) bude poprvé využit přímo pro bytové domy. Aby bylo možné zajistit evropské finanční zdroje pro obnovu bydlení v České republice, byl v souladu s vládní Koncepcí bydlení do roku 2020 změněn zákon o SFRB. Fond tak naplňuje tuto koncepci a její jednotlivá zadání, která směřují k zajištění dalších finančních z dr ojů pro programové období od roku 2014.
Pilotní částka 550 mil. Kč, kterou Fond získal a prostřednictvím svého Holdingového fondu bude dále kontrolovat, je připravena pro aktuální období 2013 – 2015. Pokud se podaří tento objem rozdělit mezi vlastníky bytových domů do konce roku 2015, má Fond vysokou šanci získat v dalších letech až 2 mld. Kč ročně na modernizace a rekonstrukce bydlení.

Více informací na: http://www.sfrb.cz/

ZELENÁ ÚSPORÁM
Pro rok 2014 dotace pouze na výstavbu rodinných domůObecné informace pro žadatele
V programu Nová zelená úsporám je možné získat podporu na opatření ke snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů, náhradu neekologického zdroje tepla, instalaci solárních termických systémů či výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností. Čerpat podporu lze také na zpracování odborného posudku nebo na zajištění technického dozoru.

Copyright © 2015 | Prosperita s.r.o. | Vytvořil: Szwed Miroslav TOPlist